Ξεκινούν άμεσα οι αιτήσεις για μετεγγραφές φοιτητών – Χωρίς αντιστοιχία 93 τμήματα

142

panepi

Δείτε αναλυτικά ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Αναμένεται τις επόμενες μέρες η έκδοση της εγκυκλίου από το υπουργείο Παιδείας, σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για τις μετεγγραφές φοιτητών μεταξύ Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται, ωστόσο, πως θα χρειαστεί να προηγηθεί η σχετική διερεύνηση από τους φοιτητές, καθώς υπάρχουν 93 τμήματα, για τα οποία δεν υπάρχει αντιστοιχία, άρα δεν έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης μετεγγραφής.

Οι δικαιούχοι

Αίτηση μετεγγραφής μπορούν να υποβάλλουν οι ακόλουθοι:

• Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για μετεγγραφή ή μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους

• Τα αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών
• Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Κλείσιμο

• Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής
• Οι φοιτητές – τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120)

• Οι φοιτητές – τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας

Η διαδικασία

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr  ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Για την είσοδό τους, οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Δείτε σε ποια τμήματα δεν υπάρχει αντιστοιχία: 

pinakas-1
pinakas-2