Παράταση υποβολής και πληρωμής ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις της Εύβοιας – Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ

419

Παράταση για υποβολή και πληρωμή του ΦΠΑ έως 6 Νοεμβρίου| newmoney

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1206/2021 σύμφωνα με την οποία  παρατείνονται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ, των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 31.8.2021,

Για την καταβολή του φόρου ισχύουν οι υπό στοιχεία Α.1183/2021 (Β’ 3743) και Α.1184/2021 (Β’ 3742) αποφάσεις Υφυπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκαν με την υπό στοιχεία Α.1187/2021 (Β’ 3817) όμοια απόφαση.

Πηγή: πρώτο Θέμα