Μη μισθωτοί: Και νέα παράταση για την καταβολή της 1ης δόσης των χρεωστικών υπολοίπων

618

OFEILES

Σε οποιοδήποτε στάδιο, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει την εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής

Και νέα παράταση έως τις 30 Ιουνίου δίνεται για την καταβολή της πρώτης δόσης των χρεωστικών υπολοίπων που προέκυψαν μετά την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων έτους 2019 και των δόσεων από τροποποίηση εκκαθαρίσεων, ετών 2017 και 2018.

Η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη πληρωμή της πρώτης δόσης ήταν η 31η Μαρτίου 2021.

Με την αρ. Δ.15/Δ΄8759/343 (ΦΕΚ Β΄ 986/12.3.2021) Υπουργική Απόφαση, παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία καταβολής των ανωτέρω δόσεων, ως εξής:

– Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 30.06.2021.

– Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

– Οι ανωτέρω δόσεις, έως την νέα προθεσμία καταβολής τους, εξοφλούνται χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

Επισημαίνεται ότι σε οποιοδήποτε στάδιο, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει την εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής.