Δώρο Πάσχα 2021: Πότε πληρώνεται στους δικαιούχους – Ποιοι θα το λάβουν μειωμένο

218

 

Δικαιούχοι του δώρου είναι όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου – Τι ισχύει για τις αναστολές

Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες αναμένεται να καταβληθεί το φετινό δώρο Πάσχα τόσο σε εργαζόμενους που εργάζονται κανονικά, όσο και σε εκείνους που βρέθηκαν σε αναστολή εργασίας, ενώ η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε χρόνου. Φέτος, το δώρο Πάσχα αναμένεται να δοθεί στην ώρα του, δηλαδή έως τη Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου.

Δικαιούχοι του δώρου είναι όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, είτε με σχέση ορισμένου χρόνου. Για τους μισθωτούς το δώρο Πάσχα είναι ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο και καταβάλλεται στο ακέραιο, εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη είχε διάρκεια από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.

Πηγή: protothema.gr