Συνταξιούχοι: Μήνας εξελίξεων ο Απρίλιος για τα αναδρομικά

100

Συνταξιούχοι: Μήνας εξελίξεων ο Απρίλιος για τα αναδρομικά

Ποιοι θα εισπράξουν έως και 50.000 ευρώ λόγω επανυπολογισμού – Πότε το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο αποφασίζει για χορήγηση ή μη των δώρων και του επιδόματος αδείας που κόπηκαν από τα Μνημόνια