Σύνταξη πριν τα 62 με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης – Οι προϋποθέσεις

446

Δυνατότητα να βγουν στη σύνταξη πριν τα 62 τους χρόνια, και χωρίς να έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, έχουν συνολικά 120.000 γυναίκες και άνδρες. 

Αναλυτικότερα, για το δημόσιο τομέα, τα χαρτιά τοπυς για συνταξιοδότηση μπορούν να υποβάλουν: 

  • Άνδρες & γυναίκες με 35 ή 37 έτη ασφάλισης έως τέλος του 2021 
  • Άνδρες & γυναίκες με ανήλικο παιδί και 25 έτη ασφάλισης έως το 2012 
  • Άνδρες & γυναίκες με 3 παιδιά και 20 έτη ασφάλισης έως το 2012 

Για τον ιδιωτικό τομέα, τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση μπορούν να υποβάλουν: 

  • Γυναίκες με 5.500 ένσημα και ανήλικο τέκνο έως το 2012 
  • Άνδρες με 10.500 ένσημα έως το 2012 
  • Γυναίκες με 10.000 ένσημα έως το 2012 

Τι ισχύει για ΔΕΚΟ – Τράπεζες 

Σε ΔΕΚΟ και τράπεζες αίτηση συνταξιοδότησης μπορούν να καταθέσουν: 

  • Γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο έως το 2012 
  • Άνδρες με 35 έτη ασφάλισης έως τέλος του 2021 
  • Γυναίκες με 32 έτη ασφάλισης έως τέλος του 2021 

Τέλος, για τα ταμεία ελεύθερων επαγγελματιών (γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι κ.ά), αίτηση συνταξιοδότησης μπορούν να καταθέσουν άνδρες και γυναίκες με 35 έτη ασφάλισης έως το 2012.