Οικονομικό Επιμελητήριο: Διαβεβαιώσεις από e-ΕΦΚΑ για άμεση επίλυση των προβλημάτων στις συναλλαγές

567

Τα προβλήματα είχαν προκαλέσει δυσχέρειες ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας και έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας

Τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις από τα αρμόδια στελέχη του e-ΕΦΚΑ, σχετικά με σειρά παρεμβάσεων, τις οποίες έχει προτείνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την άμεση επίλυση προβλημάτων, έλαβαν μέλη του ΟΕΕ, στο πλαίσιο συνάντησης που είχε η Τεχνική Ομάδα Εργασίας του επιμελητηρίου και του υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα:

1) Τα στελέχη του e-ΕΦΚΑ διαβεβαίωσαν την Επιτροπή ότι θα αποσταλεί εκ νέου και άμεσα προς τα Υποκαταστήματά του οδηγία για την υποχρεωτική εφαρμογή της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 102725/23-3-2021 του Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ σχετικά με την κατά προτεραιότητα είσοδο των λογιστών – φοροτεχνικών στις Υπηρεσίες του Οργανισμού .

2) Τα Επιχειρησιακά στελέχη δεσμεύθηκαν ότι άμεσα θα υλοποιηθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ e-ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ, ώστε:

  • Να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός όλων των διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ και η διασύνδεση και επικαιροποίηση όλων των οφειλών του ΚΕΑΟ με αυτόματη άντληση στοιχείων.
  • Να μην εμφανίζεται χρέωση των ήδη εξοφλημένων ποσών που παρουσιάζονται ως οφειλή στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων. Συνεπώς, θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας και οι επιχειρηματίες θα μπορούν άμεσα να εισπράξουν ποσά που δικαιούνται από το Δημόσιο, να συμμετέχουν σε προγράμματα επιδότησης προσωπικού κ.λπ.
  • Να εντάσσονται άμεσα οι οφειλέτες σε ρυθμίσεις.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι οι ασυμφωνίες που είχαν εντοπιστεί στις περιόδους που ανάγονται οι βεβαιωμένες οφειλές, σε πολλές περιπτώσεις οφείλονταν και στο γεγονός ότι στα ποσά των τρεχόντων εισφορών με καταληκτική περίοδο καταβολής τον Δεκέμβριο 2021 περιλαμβάνονταν και ποσά προηγούμενων περιόδων οφειλόμενων κορονοχρεών, των οποίων οι προθεσμίες καταβολής είχαν παραταθεί.

3) Σχετικά με την αναγκαιότητα εμπρόθεσμης εμφάνισης των μηνιαίων οφειλών των αυτοαπασχολούμενων, τα στελέχη του e-ΕΦΚΑ ενημέρωσαν την Τεχνική Ομάδα ότι από το σύνολο των 1,5 εκατ. ειδοποιητηρίων, τα 1,3 εκατ. δύναται να αναρτώνται από την αρχή κάθε μήνα πληρωμής. Η καθυστέρηση των 200 χιλ. οφείλεται στην υποχρέωση ενημέρωσης για τις προσαυξήσεις, καθώς και για τα ειδοποιητήρια των ειδικών περιπτώσεων.

Το ΟΕΕ πρότεινε μαζική ανάρτηση των μηνιαίων ειδοποιητηρίων εισφορών, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο κάθε έτους, με δεδομένο ότι η προθεσμία επιλογής κατηγορίας ασφάλισης λήγει στα τέλη Ιανουαρίου και να εξεταστεί η σταδιακή αντικατάστασή τους με ηλεκτρονική ειδοποίηση, κατά τα πρότυπα της Φορολογικής Διοίκησης, με παράλληλη ενημέρωση για τις προκύπτουσες προσαυξήσεις εκπρόθεσμων καταβολών.

Σε κάθε περίπτωση, οι Υπηρεσιακοί παράγοντες δεσμεύτηκαν ότι οι υφιστάμενες αναρτήσεις από τούδε και στο εξής θα βρίσκονται στην ενημέρωση των ασφαλισμένων το αργότερο μέχρι τις 20 κάθε μήνα.

4) Σχετικά με την τακτοποίηση και εμφάνιση της πραγματικής εικόνας των χρεοπιστώσεων – υποχρεώσεων και καταβολών των εργοδοτών προτάθηκε από την Τεχνική Ομάδα η διακριτή εμφάνιση των οφειλών ώστε να προκύπτει η αντιστοίχισή τους (ΑΠΔ) στην Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη. Τα στελέχη του e-ΕΦΚΑ υποσχέθηκαν να επικοινωνήσουν άμεσα με την ανάδοχο εταιρεία μηχανογράφησης για την υλοποίηση της πρότασης.

5) Για το θέμα της παράλληλης ασφάλισης , επισημάνθηκε ότι τόσο η έναρξη όσο και η παύση της θα διενεργείται μέσω της υφιστάμενης εφαρμογής, με εξαίρεση την περίπτωση εκπρόθεσμης, η οποία διενεργείται σε Υποκαταστήματα με φυσική παρουσία.

Διαβάστε περισσότερα στο Πρώτο Θέμα