Φυσικό αέριο: Αλλαγές στα τιμολόγια ρεύματος μετά το «ράλι» – Πότε ανακοινώνονται οι νέες χρεώσεις

490

Την ερχόμενη Δευτέρα 25 Ιουλίου πρόκειται να ανακοινωθούν οι νέες χρεώσεις που θα ισχύσουν για τα τιμολόγια λιανικής όλο τον Αύγουστο και θα ενσωματώνουν και τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά του φυσικού αερίου.

Η ανακοίνωση του κόστους που θα χρεώνει η ΔΕΗ και οι άλλοι προμηθευτές την κιλοβατώρα εντάσσεται στην πολιτική της κυβέρνησης για αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής, με σκοπό πιο διαφανή και ξεκάθαρα τιμολόγια για τους καταναλωτές. Οι τελευταίοι, θα μπορούν πλέον να μετακινούνται ελεύθερα και ανάλογα με την ελκυστικότητα των τιμών ανά πάροχο και αυτό θα γίνεται αζημίως.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι το πλαίσιο των νέων μέτρων δεν θα αλλάξει, το ανοδικό σερί των τιμών στην ολλανδική πλατφόρμα (TTF) αλλά και οι οξύτατες αντιδράσεις του κλάδου ως προς την αδυναμία πρόβλεψης τιμών στη βάση των 30 ημερών όπως αρχικά σχεδιάστηκε, οδήγησαν σε μερική αναδίπλωση το ΥΠΕΝ.

Στο νομοσχέδιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τα υπεράκτια αιολικά που κατατέθηκε χθες στην βουλή, συμπεριλήφθηκαν και όλες οι αλλαγές του νέου κανονισμού.

Ειδικότερα, με το άρθρο 112, το υπουργείο επέλεξε να μεταθέσει την ημερομηνία γνωστοποίησης στους καταναλωτές των μηνιαίων χρεώσεων.

Αυτό σημαίνει ότι οι πάροχοι θα πρέπει να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους το κόστος της κιλοβατώρας έως τις 20 κάθε μήνα. Οι χρεώσεις αυτές θα ισχύουν για τον επόμενο μήνα, επομένως για τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου οι τιμές θα καθοριστούν στις 20 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το ορόσημο της μηνιαίας ανακοίνωσης των πάγιων χρεώσεων και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι ο ακριβέστερος υπολογισμός των σχετικών χρεώσεων, στις οποίες προστίθεται πρόβλεψη για τα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους πελάτες της Καθολικής Υπηρεσίας.

Η πρεμιέρα του νέου συστήματος, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα, εξ αναβολής της αρχικής ημερομηνίας που ήταν στις 10 Ιουλίου, υπολογίζεται να γίνει σε τιμές που θα είναι στην περίμετρο των 0,40 έως 0,50 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Το κόστος αυτό θα καλυφθεί από τις επιδοτήσεις που στόχος της κυβέρνησης είναι να ρίξουν τα τιμολόγια κάτω από 0,20 λεπτά την κιλοβατώρα.

Το υπουργείο υπό την πίεση των διεθνών τιμών αερίου που εκτίναξε η αβεβαιότητα του Nord Stream1 και μετά από παραινέσεις της ΔΕΗ αλλά και άλλων προμηθευτών, αποφάσισε να δώσει περισσότερο χρόνο ώστε οι τελικές τιμές που θα ανακοινωθούν να ενσωματώνουν την μετά Nord Stream 1 εποχή.

Οι νέες χρεώσεις του ρεύματος αποτελούν μαζί με το πλαφόν στην χονδρεμπορική το νέο μηχανισμό τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας, από τον οποίο σύμφωνα με τον υπουργό κ. Κώστα Σκρέκα η κυβέρνηση θα εισπράξει στον πρώτο μήνα λειτουργίας από 400 έως 500 εκ. ευρώ. Πρόκειται για τα λεγόμενα υπερέσοδα της ηλεκτροπαραγωγής, τα οποία προκύπτουν από την διαφορά μεταξύ της οριακής τιμής συστήματος (τιμή χονδρεμπορικής) και της αμοιβής που καθορίζει το υπουργείο ανά τεχνολογία.

Ακολουθεί ολόκληρη η ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο.

Άρθρο 112 Ρήτρα αναπροσαρμογής

– Τροποποίηση άρθρου 138 ν. 4951/2022 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) τροποποιείται το ορόσημο ανακοίνωσης μηνιαίας βάσης των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα τους, έως την εικοστή ημέρα (20η ) ημέρα του προηγουμένου μήνα (Μ-1), πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας της παρ. 1.

Ειδικώς ενημερώνουν με ατομική ενημέρωση τους πελάτες με σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με εξειδικευμένες χρεώσεις τιμολογίου προμήθειας που διαμορφώνονται κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον προμηθευτή, σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β’ 832/2013).

2. Στο τελευταίο εδάφιο της περ. (β) της παρ. 4 τροποποιείται το ορόσημο ανακοίνωσης μηνιαίας βάσης των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και η περ. (β) διαμορφώνεται ως εξής: «(β) Δεν ισχύει το άρθρο 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β΄ 832/2013) ως προς τον χρόνο, την υποχρέωση ατομικής ενημέρωσης των πελατών και την έναρξη ισχύος τροποποίησης όρων της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα για την πρώτη περίοδο εφαρμογής, η ανακοίνωση των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται έως την 25η Ιουλίου 2022.» 3.

Στην παρ. 4 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 προστίθεται περ. (στ) ως εξής: «στ) Αναστέλλεται η εφαρμογή του άρθρου 6Α της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/57469/2612/17.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023, εκτός αν η περίοδος αυτή οριστεί άλλως δυνάμει του παρόντος άρθρου.».

4. Στο άρθρο 138 του ν. 4951/2022 προστίθεται παρ. 6 ως εξής: 94 «6. Κατά την περίοδο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 για τον προσδιορισμό των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη τα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των ανωτέρω προμηθευτών ανά κατηγορία πελατών και επιλέγεται, το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, εκπεφρασμένη σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) σε κλίμακα κατανάλωσης από μηδέν (0) έως δυο (2) ΜWh. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιεύει μηνιαίως στην ιστοσελίδα της, υπό τη μορφή πίνακα και έως την εικοστή έβδομη (27η) ημέρα του μήνα (Μ-1), πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας, τις οποίες ανακοινώνουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας κατά την παρ. 1.

Εφόσον στο προκρινόμενο τιμολόγιο, το οποίο εφεξής καλείται «Τιμολόγιο Αναφοράς», περιλαμβάνονται επιπλέον είτε πάγιες χρεώσεις είτε χρεώσεις νυχτερινής κατανάλωσης, τότε οι χρεώσεις αυτές μεταφέρονται και στο τιμολόγιο προμήθειας καθολικής υπηρεσίας. Οι εφαρμοζόμενες χρεώσεις προμήθειας καθολικής υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο Αναφοράς, προσαυξημένο κατά πέντε τοις εκατό (5%), ανά κατηγορία πελατών.» 5. Η έναρξη ισχύος του παρόντος ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του ν. 4951/2022.