Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Αλλάξτε τους κωδικούς στο Taxisnet»

655

Σύσταση για αλλαγή του κωδικού (password) σε πολίτες και επιχειρήσεις από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης του επιπέδου ασφαλείας των υπηρεσιών της.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης του επιπέδου ασφαλείας των υπηρεσιών της, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε στην ισχυροποίηση της πολιτικής της αναφορικά με τους κωδικούς πρόσβασης Τaxisnet.

Πώς πρέπει να είναι τα νέα password

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης συνιστούν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις την αντικατάσταση των ενεργών κωδικών πρόσβασης τους (passwords) στο Taxisnet με νέους που θα πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Να αποτελούνται κατ’ ελάχιστο από 8 χαρακτήρες

* Να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά:

• Τουλάχιστον έναν κεφαλαίο λατινικό αλφαβητικό χαρακτήρα

• Τουλάχιστον έναν πεζό λατινικό αλφαβητικό χαρακτήρα

• Τουλάχιστον έναν αριθμητικό χαρακτήρα

• Τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα