«Τελεσίγραφο» ΕΦΚΑ σε μεγαλοοφειλέτες: Αν δεν ρυθμίσουν τα χρέη, θα δημοσιοποιούνται τα στοιχεία τους

483

Προθεσμία έως τις 21 Ιουνίου θα λάβουν 25.000 φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οφειλές άνω των 150.000 ευρώ

«Προειδοποιητικό μήνυμα» από την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ θα λάβουν μεταξύ 3 και 6 Ιουνίου περίπου 25.000 φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οφειλές προς τον ΕΦΚΑ άνω των 150.000 ευρώ, με το οποίο θα καλούνται εντός 15 ημερών να ρυθμίσουν ή να εξοφλήσουν το χρέος τους. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΑΦΜ και το όνομά τους θα δημοσιοποιηθούν.

Αυτό ξεκαθαρίζει με έγγραφό του το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, σε συνέχεια εγκυκλίου του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την οποία οι από κοινού δημοσιευθείσες από το 2017 καταστάσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς το ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ δημοσιοποιούνται εκ νέου επικαιροποιημένες την 30ή Ιουνίου 2022.

Οι επικαιροποιημένες καταστάσεις δημοσιοποιούνται διακριτά για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα με ηλεκτρονική ανάρτησή τους στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά το 2017 κι έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί άλλες δύο ετήσιες επικαιροποιήσεις κατά τα έτη 2018 και 2019. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκε νεότερη επικαιροποίηση.

Στις εν λόγω καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίες υπερβαίνουν σε κύρια εισφορά (κεφάλαιο) τις 150.000 ευρώ και η καταβολή τους βρίσκεται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, δηλαδή ανάγονται σε χρονική περίοδο ασφάλισης προγενέστερη του ημερολογιακού έτους που προηγείται της ημερομηνίας δημοσιοποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, πρόκειται για περίπου 25.000 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς από τη δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι ρυθμισμένες οφειλές, οι οφειλές που τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου, οι ανεπίδεκτες είσπραξης, οι οφειλές αποβιωσάντων ή ανηλίκων, καθώς και οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Πριν από τη δημοσιοποίηση οφειλών, κατά το χρονικό διάστημα από 3 έως 6 Ιουνίου, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα λάβουν ηλεκτρονική ειδοποίηση, με περιθώριο τακτοποίησης έως τις 21 Ιουνίου 2022. Αλλωστε, προβλέπεται και δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των δημοσιοποιούμενων στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου. Τα αιτήματα αυτά θα προωθούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες μόνο εφόσον από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει η ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων.