Πρώτο σημάδι σύγκλισης στην τριμερή για τον ΟΤΕ

33

Μια πρώτη γέφυρα συνεννόησης ανάμεσα στη διοίκηση και τους εργαζόμενους του ΟΤΕ, στήθηκε κατά την τριμερή συνάντηση που έγινε χθες (Δευτέρα) το μεσημέρι, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η συνάντηση είχε ως θέμα την ανάκληση των 6 απολύσεων που έκανε ο ΟΤΕ, λίγο πριν από την εκπνοή του χρόνου.

 

Η διοίκηση του ΟΤΕ, ανταποκρινόμενη σε πρόταση του υπουργείου Εργασίας, δέχτηκε να εξετάσει την επανατοποθέτηση των 6 απολυμένων φυλάκων, αλλά σε άλλη θέση εργασίας, εντός του ομίλου ΟΤΕ. Όμως, θα αποφανθεί τελεσίδικα μέχρι τις 20 Ιανουαρίου.

Στην τριμερή παρευρέθηκαν και παρενέβησαν υπέρ των απολυμένων εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ, του ΕΚΑ και της ΠΑΣΕ-ΟΤΕ. Από την πλευρά της διοίκησης, συμμετείχαν ο βοηθός γενικού διευθυντή και η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου, ενώ από το Υπουργείο Εργασίας, η γενική γραμματέας Άννα Στρατινάκη και ο γενικός διευθυντής απασχόλησης, Κώστας Αγραπιδάς.

Η ανακοίνωση του ΟΤΕ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα τριμερής συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Υπουργείου Εργασίας, του ΟΤΕ και της ΟΜΕ ΟΤΕ σχετικά με την κατάργηση του αντικειμένου της φυσικής φύλαξης στον ΟΤΕ και τη λύση των συμβάσεων εργασίας των 6 φυλάκων που δεν αποδέχθηκαν τα σχετικά κίνητρα αποχώρησης.

Στο πλαίσιο της συμφιλιωτικής διαδικασίας, από την εκπρόσωπο του Υπουργείου προτάθηκε σε περίπτωση αδυναμίας αξιοποίησης των 6 φυλάκων σε άλλο αντικείμενο, η εταιρεία να εξετάσει τη δυνατότητα, έστω και εκπρόθεσμα, να ενταχθούν στα πακέτα αποχώρησης.

Ακόμη, σε συνέχεια της λήξης της απεργίας της ΟΜΕ-ΟΤΕ χθες 12/1, η Διοίκηση απέστειλε στην Ομοσπονδία πρόσκληση σε συνάντηση για συνέχιση του διαλόγου με αντικείμενο την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον ΟΤΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΤΕ, τον Μάρτιο του 2019, προσέφερε στους εργαζομένους στη φύλαξη, το αντικείμενο των οποίων καταργήθηκε, ιδιαίτερα γενναιόδωρα πακέτα, ύψους έως και 280.000 ευρώ μικτά, και, επιπλέον, τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται σε ανάλογη θέση και συνθήκες εργασίας σε προμηθευτή, εγγυημένα για 3 έτη. Από τους 74 εργαζόμενους στη φυσική φύλαξη, οι 68 αποδέχτηκαν τα κίνητρα και αποχώρησαν από την εταιρεία, ενώ 6 αποφάσισαν να μην επωφεληθούν του πακέτου κινήτρων και αποχώρησαν στις 31/12/19 με την νόμιμη αποζημίωση.