Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για 834 μόνιμες και εποχικές θέσεις εργασίας σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ

241

ergasia-metra

«Πράσινο φως» για πάνω από 800 προσλήψεις σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ, αναλυτικά οι προκηρύξεις ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται το επόμενο διάστημα να προχωρήσουν σε συνολικά πάνω από 800 προσλήψεις.

Στις προκηρύξεις που ακολουθούν περιλαμβάνεται και η νέα προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ για 393 μόνιμες θέσεις εργασίας, με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οι υπόλοιπες 441 θέσεις εργασίας βρίσκονται σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, ανάμεσα τους και η Αττική, καθώς και σε πολλά νησιά.

ΔΕΔΔΗΕ: Έρχονται 393 μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ανακοίνωσε ότι πρόκειται να δημοσιεύσει, στο αμέσως προσεχές διάστημα, την προκήρυξη του ΑΣΕΠ που θα περιλαμβάνει τριακόσιες 393 προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ, ταυτόχρονα με την ανάρτηση της προκήρυξης στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Οι ειδικότητες που θα απασχοληθούν:

1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) – 68 θέσεις

ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής
ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης
ΠΕ Πτυχιούχοι Δασολόγοι
ΠΕ Πτυχιούχοι Πληροφορικής
ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικού Οικονομικού

2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) – 47 θέσεις

TΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) – 278 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

Οι παραπάνω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με μοριοδότηση των υποψηφίων με βάση τα προσόντα τους και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην εγκεκριμένη Προκήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα στο Πρώτο Θέμα