Ποιοι απαλλάσσονται από αποδείξεις και τεκμήρια

368

apodeikseis

Οι προϋποθέσεις και οι «παγίδες» που βάζει η τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή για τις αλλαγές

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που ξεκαθαρίζει ποιοι είναι οι πληττόμενοι που λόγω πανδημίας απαλλάσσονται χωρίς πρόστιμα από τα τεκμήρια και την υποχρέωση δαπάνης 30% του εισοδήματος του 2020.

Συγκεκριμένα:

 1. τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα χρόνια, το 2018 και το 2019, δεν φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης.
 2. δεν υπήρξε αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης το φορολογικό έτος 2020 σε σύγκριση με το φορολογικό έτος 2019, δηλαδή δεν σημειώθηκε κάποια μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία τους που να επηρέασε ανοδικά τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης που τους βαρύνουν
 3. τυχόν δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποίησαν το 2020 δεν υπερβαίνουν το πραγματικό τους εισόδημα ή εφόσον το υπερβαίνουν αλλά η επιπλέον διαφορά δικαιολογείται με χρηματικά ποσά που θα αναγραφούν στη φετινή φορολογική δήλωση (λοιπά εισοδήματα απαλλασσόμενα ή αυτοτελώς φορολογούμενα, δάνεια, δωρεές, έκτακτα εισοδήματα, άλλες οικονομικές ενισχύσεις, έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.)

Για κάθε φορολογούμενο που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και στη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλει για το φορολογικό έτος 2020, τα τεκμήρια διαβίωσης προσδιορίζουν το φορολογητέο εισόδημά του σε επίπεδο υψηλότερο του πραγματικού δηλωθέντος, θα λαμβάνεται υπόψη ως τεκμαρτό εισόδημα το μικρότερο ποσό τεκμηρίων διαβίωσης μεταξύ των φορολογικών ετών 2018, 2019 και 2020, εφόσον όμως μεταξύ των φορολογικών ετών 2019 και 2020 δεν σημειώθηκε αύξηση του συνολικού ποσού των τεκμηρίων διαβίωσης.

Hλεκτρονικές απόδειξες – ποινές

Για τις ηλεκτρονικές δαπάνες που υπολείπονται και δεν κάλυψαν το 30%, η ίδια τροπολογία ορίζει 3 κατηγορίες ποινών:

 • – για άλλους είναι μηδέν διότι απαλλάσσονται
 • – για άλλους 11% αντί 22% διότι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες
 • – για άλλους είναι ανώτερο του 11% αλλά μικρότερο το 22% ανάλογα με το πόσο κοντά έφτασαν ή όχι στον στόχο κάλυψης 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες.

Και συγκεγκριμένα:

Α. η ποινή φόρου 22%, δεν εφαρμόζεται για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων που, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020, επλήγησαν οικονομικά λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.

Συγκεκριμένα απαλλάσσονται οι εξής:

 • · τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία με νόμο θεωρήθηκε ως πληττόμενη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020.
 • · εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19
 • · φορολογούμενοι που είχαν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2019
 • · ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID – 19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ. Αυτό σημαίνει ότι φορολογούμενοι με δηλώσεις COVID 2020 που βρίσκονται σε εκκρεμότητα παραμένουν στον αέρα μέχρι να λάβουν έγκριση από την ΑΑΔΕ.
 • · εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020. Τα στοιχεία προκύπτουν από λίστες που είχαν αποστείλει οι επιχειρήσεις στα αρμόδια υπουργεία.
 • · ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη βάσει νόμου οποτεδήποτε εντός του 2020

Β. Για όσους φορολογούμενους δεν εμπίπτουν στις παραπάνω πρόσθετες εξαιρέσεις αλλά κατά τη διάρκεια του 2020 εξόφλησαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταξύ 20% και 30% του ατομικού ετήσιου πραγματικού εισοδήματος του 2020, ο επιπλέον φόρος με τον οποίο θα επιβαρυνθούν λόγω μη κάλυψης του 30%, θα υπολογιστεί επί του ποσού που παρέμεινε ακάλυπτο (επί της διαφοράς μεταξύ του ποσού των εξοφληθεισών δαπανών και του ποσού που αντιστοιχεί στο 30% του εισοδήματος) με συντελεστή μειωμένο κατά 50%, δηλαδή με 11% αντί με 22%.

Γ. Αν δεν έχουν καλύψει όμως ούτε το 20% αλλά μικρότερο ποσοστό (πχ 10% μόλις του εισοδήματος) τότε το πέναλτι επιβάλλεται:

 • – με 22% για όσα υπολείπονται (από το 10%) έως 20% του εισοδήματος
 • – με 11% για όσα υπολείπονται επιπλέον πάνω από 20% και έως 30%.

Τονίζεται ότι από τον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται οι απαιτούμενες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, εξαιρούνται έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν λόγω COVID-19.

Επίσης εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

 • επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων
 • επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής
 • αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.
 • είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης, λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους.

Τα παραπάνω ισχύουν από 1.1.2020 – 31.12.2020 ενώ τονίζεται ότι η απαλλαγή αφορά δαπάνες έως 20.000 ευρώ.

8+8+6 δόσεις και έκπτωση 3% στους φόρους

Με άλλες διατάξεις:

 • · απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων από τη φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων με την κοινοποίηση μόνο ενός εξώδικου στον ενοικιαστή τους.
 • – δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021, με την καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων.
 • · καταβολή του φόρου εισοδήματος σε 8 δόσεις, για φυσικά πρόσωπα
 • · καταβολή του φόρου εισοδήματος σε 8 δόσεις, για νομικά πρόσωπα
 • · έκπτωση φόρου 3% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του εκκαθαριστικού έως τις 30 Ιουλίου,
 • · εξόφληση του ΕΝΦΙΑ σε 6 δόσεις.
 • · για τα ζευγάρια που θέλουν να υποβάλλουν χωριστή δήλωση δίδεται περιθώριο να το δηλώσουν στην ΑΑΔΕ έως τις 6 Μαίου.

Πηγή: Πρώτο Θέμα