Νέες ταυτότητες: Διαγωνισμός με προϋπολογισμό ύψους 515 εκατ. ευρώ

493

Και ενώ βρισκόμαστε ένα μήνα πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία για το διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων, έκπληξη προκαλεί ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ύψους 515 εκατ. ευρώ.

Έντονο ενδιαφέρον επικρατεί γύρω από τον διαγωνισμό για την έκδοση ψηφιακών ταυτοτήτων, διαβατηρίων και άλλων εγγράφων – τύπου πιστωτικής κάρτας.

Με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό λοιπόν επιχειρείται να διασφαλισθεί η αξιοπιστία του συστήματος έκδοσης των ελληνικών ταυτοτήτων και άλλων εγγράφων οι οποίες θεωρούνταν διεθνώς ως ιδιαίτερα ευάλωτες στους πλαστογράφους.

Κύριος στόχος είναι οι συγκεκριμένες ταυτότητες, να είναι συμβατές με τις απαιτήσεις ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της διεθνούς κοινότητας. Θα περιέχουν ειδικό τσιπ με τα αποτυπώματα του κατόχου της ταυτότητας αλλά όπου θα ενταχθεί και η ψηφιακή υπογραφή και άλλα δεδομένα.