Μεταξύ των καλύτερων 20 πανεπιστημίων του κόσμου το ΑΠΘ

267

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία είκοσι πανεπιστήμια του κόσμου.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία είκοσι πανεπιστήμια του κόσμου στον πίνακα της Κλασικής και Αρχαίας Ιστορίας, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση των Διεθνών Πινάκων Κατάταξης Πανεπιστημίων της QS, QS World University Rankings by Subject. Επίσης, το πανεπιστήμιο σημειώνει σταδιακή πρόοδο από χρονιά σε χρονιά, σε δέκα από τα προγράμματά του στις κατατάξεις, γεγονός που συνάδει με την συνολική ανοδική πορεία και βελτίωση των επιδόσεών του στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ