Μας αδικεί το Bloomberg;

του Ρωμανού Οικονομίδη

472

Πολύ λόγος γίνεται τις τελευταίες μέρες για τη δημοσίευση του Bloomberg, η οποία βαθμολογεί 53 χώρες με βάση τις επιπτώσεις της πανδημίας, τα μέτρα που πάρθηκαν και τον αντίκτυπο που θα έχουν στην οικονομία.

Οι κυριότεροι δείκτες για τη βαθμολόγηση, είναι τα κρούσματα και οι θάνατοι κατά τον περασμένο μήνα, οι συνολικοί θάνατοι, η καθολική ή μη ιατρική περίθαλψη, η αυστηρότητα του lockdown ή γενικότερα των μέτρων και η προβλεπόμενη ύφεση στην οικονομία.

Η Ελλάδα, στην τελική βαθμολογία βρίσκεται 50η στις 53 συνολικά χώρες. Οι δείκτες στους οποίους η χώρα μας υστερεί και βαθμολογείται πολύ αρνητικά είναι: Η αυστηρότητα του lockdown, η ζημιά στην οικονομία και το ποσοστό θανάτων προς κρούσματα τον προηγούμενο μήνα. Είναι, όμως, αντιπροσωπευτικά αυτά τα νούμερα;

Αρχικά, ως προς την αυστηρότητα των μέτρων η Ελλάδα παίρνει την υψηλότερη βαθμολογία (84/100 ως προς το lockdown και 50% μείωση των μετακινήσεων) από όλες τις χώρες. Όσοι ζούμε σε αυτό τον τόπο γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο είναι πλασματικό, ειδικά κατά το δεύτερο κύμα. Η συγκεκριμένη βαθμολογία γίνεται ακόμα πιο αναξιόπιστη όταν τη δούμε σε σχέση με άλλες χώρες όπως η Κίνα (78/100 για το lockdown και 5.7% αύξηση μετακινήσεων).

Όσο αφορά την οικονομική επίπτωση της πανδημίας, η πρόβλεψη που καταγράφει το Bloomberg είναι -9.5% του ΑΕΠ. Αυτή η πρόβλεψη μπορεί να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα ή και καλύτερη από την πραγματικότητα. Εδώ, ωστόσο, κρύβονται προβλήματα και παθογένειες δεκαετιών, οι οποίες αφορούν το “παραγωγικό” μοντέλο της χώρας μας. Πόσες φορές έχει ειπωθεί η ανάγκη για στροφή στην ανταγωνιστικότητα και αλλαγή μοντέλου; Μεγάλο θέμα αλλά διαφορετικό…

Ο δείκτης όμως που δεν αμφισβητείται και όντως οφείλει να προβληματίσει είναι το ποσοστό θανάτων προς κρούσματα (6.3%) τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Νοέμβριο. Σε αυτό το δείκτη αποτυπώνεται η καθυστέρηση και η αμφισημία των αποφάσεων, η ανεπάρκεια ελέγχου και τέλος η χαλαρότητα της κοινωνίας την περίοδο πριν το απαγορευτικό. Πολύ περισσότερο όταν στο ίδιο διάστημα τα κρούσματα (ανά 100 χιλιάδες) συγκριτικά με άλλες χώρες, ήταν χαμηλότερα.

Ο απολογισμός, βέβαια, γίνεται στο τέλος και η προσέγγιση οφείλει να γίνεται σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, όχι αποσπασματικά. Όπως είναι λάθος να πανηγυρίζουμε για το 1ο κύμα, εξίσου λάθος είναι να απομονώνουμε το 2ο ή μέρος του. Έτσι, πάλι σύμφωνα με το Bloomberg, o συνολικός αριθμός θανάτων ανά εκατομμύριο της χώρας ανέρχεται σε 394. Αυτό το νούμερο κατατάσσει την Ελλάδα στην 3η θέση πανευρωπαϊκά με τους λιγότερους θανάτους (πίσω από Φινλανδία και Γερμανία).

Σίγουρα, το τίμημα για να κρατηθούν οι θάνατοι σε χαμηλό επίπεδο, είναι τεράστιο και ειδικότερα για το ενεργό κομμάτι της κοινωνίας. Είναι φανερό ότι δε μπορεί η περίοδος “μέχρι να είμαστε ασφαλείς” να βγει με κανένα lokcdown. Ούτε καν με αυτό που υποκρινόμαστε ότι το εφαρμόζουμε και υποκρίνονται ότι μας ελέγχουν.

*Ο Ρωμανός-Κων/νος Οικονομίδης, είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Αναλυτής Δεδομένων Επιχειρήσεων

Πηγή: thecaller.gr