Κομισιόν: Χαλάρωση των μέτρων για τα ταξίδια αλλά και «φρένο ασφαλείας» λόγω των μεταλλάξεων

208

tourismos_touristes

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί η είσοδος στην ΕΕ για μη ουσιώδεις λόγους σε όσους προέρχονται από χώρες με καλή επιδημιολογική κατάσταση, αλλά και σε όσους έχουν λάβει την τελευταία συνιστώμενη δόση εμβολίου εγκεκριμένου από την ΕΕ

Τη χαλάρωση των περιορισμών που ισχύουν στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μη στα μη απαραίτητα ταξίδια, πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο των εκστρατειών εμβολιασμού και τις εξελίξεις στην επιδημιολογική κατάσταση παγκοσμίως, προτείνοντας παράλληλα ένα «φρένο έκτακτης ανάγκης», σε περίπτωση που εντοπιστούν μεταλλάξεις του κορωνοϊού σε μια τρίτη χώρα.

Η Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί η είσοδος στην ΕΕ για μη ουσιώδεις λόγους όχι μόνο για όλα τα άτομα που προέρχονται από χώρες με καλή επιδημιολογική κατάσταση, αλλά και για όλα τα άτομα που έχουν λάβει την τελευταία συνιστώμενη δόση εμβολίου εγκεκριμένου από την ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί σε εμβόλια που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρισης έκτακτης ανάγκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η εμφάνιση μεταλλάξεων του κορωνοιού απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και ως εκ τούτου, ως αντισταθμιστικό μέτρο, προτείνει έναν νέο μηχανισμό «φρένου έκτακτης ανάγκης», ο οποίος θα συντονίζεται σε επίπεδο ΕΕ και θα περιορίζει τον κίνδυνο εισόδου τέτοιων μεταλλαγών στην ΕΕ. Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να ενεργήσουν γρήγορα και να περιορίσουν στο ελάχιστο κάθε ταξίδι από τις πληγείσες χώρες για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη λήψη κατάλληλων υγειονομικών μέτρων.

Μη απαραίτητα ταξίδια για εμβολιασμένους ταξιδιώτες

Η Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη να άρουν τους περιορισμούς στα μη απαραίτητα ταξίδια για εμβολιασμένα άτομα που ταξιδεύουν στην ΕΕ, καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι ο εμβολιασμός βοηθά σημαντικά στη διάσπαση της αλυσίδας μετάδοσης.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν το ταξίδι στην ΕΕ των ατόμων που έχουν λάβει, τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την άφιξη, την τελευταία συνιστώμενη δόση εμβολίου που έλαβε άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να το επεκτείνουν σε όσους εμβολιάστηκαν με εμβόλιο που εγκρίθηκε με τη διαδικασία καταχώρισης έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ.

Επιπλέον, η Κομισιόν τονίζει ότι εφόσον τα κράτη – μέλη της ΕΕ αποφασίσουν να μη ζητούν αρνητικό διαγνωστικό τεστ ή να επιβάλουν καραντίνα σε εμβολιασμένους πολίτες στην επικράτειά τους, θα πρέπει επίσης να κάνουν το ίδιο και για ταξιδιώτες που έχουν εμβολιαστεί σε χώρες εκτός της ΕΕ.

Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει εφικτό μόλις τεθεί σε λειτουργία το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τους κανόνες που πρότεινε η Επιτροπή στις 17 Μαρτίου. Συγκεκριμένα, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να μπορούν να αποδεικνύουν τον εμβολιασμό τους με το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρχές των κρατών μελών ή με άλλο πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο βάσει απόφασης επάρκειας της Επιτροπής.

tourismos

Μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να δέχονται πιστοποιητικά από χώρες εκτός ΕΕ βάσει της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα επαλήθευσης της γνησιότητας και της εγκυρότητας του πιστοποιητικού και εφόσον περιέχει όλα τα σχετικά δεδομένα.

Τα παιδιά που αποκλείονται από τον εμβολιασμό πρέπει να μπορούν να ταξιδεύουν με τους εμβολιασμένους γονείς τους εάν έχουν υποβληθεί σε αρνητικό τεστ το νωρίτερο 72 ώρες πριν από την αναχώρησή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να απαιτήσουν πρόσθετους ελέγχους μετά την άφιξη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επίσης την πλήρη άρση της απογοήτευσης μη ουσιωδών ταξιδιών από περισσότερες χώρες, καθώς προς το παρόν κάτι τέτοιο ισχύει μόνο για επτά χώρες με καλή επιδημιολογική κατάσταση. Όσοι ταξιδεύουν για βασικούς λόγους, ιδίως επαγγελματίες υγείας, διασυνοριακοί εργαζόμενοι, εποχιακοί εργαζόμενοι στη γεωργία, προσωπικό μεταφορών και ναυτικών, επιβάτες σε τράνσιτ, όσοι ταξιδεύουν για επιτακτικούς οικογενειακούς λόγους ή εκείνοι που έρχονται να σπουδάσουν στην ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσουν να μπορούν να εισέρχονται στην ΕΕ ανεξάρτητα από το εάν έχουν εμβολιαστεί και από ποια χώρα προέρχονται. Το ίδιο ισχύει για τους πολίτες της ΕΕ και τους κατοίκους μακράς διαρκείας καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους. Τα ταξίδια αυτά πρέπει να συνεχίσουν να υπόκεινται σε μέτρα που σχετίζονται με την υγεία, όπως διαγνωστικά τεστ και καραντίνα, όπως αποφασίσουν τα κράτη – μέλη της ΕΕ.

«Φρένο έκτακτης ανάγκης» για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης μεταλλάξεων

Όταν η επιδημιολογική κατάσταση μιας χώρας εκτός ΕΕ επιδεινώνεται γρήγορα και ιδίως εάν εντοπιστεί μια παραλλαγή που προκαλεί ανησυχία, ένα κράτος μέλος μπορεί να αναστείλει επειγόντως και προσωρινά όλα τα εισερχόμενα ταξίδια από πολίτες που προέρχονται από μια τέτοια χώρα. Οι μόνες εξαιρέσεις σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν επαγγελματίες του τομέα της υγείας, προσωπικό μεταφορών, διπλωμάτες, επιβάτες τρανσιτ, εκείνοι που ταξιδεύουν για επιτακτικούς οικογενειακούς λόγους, ναυτικοί και άτομα που χρειάζονται διεθνή προστασία ή για άλλους ανθρωπιστικούς λόγους. Αυτοί οι ταξιδιώτες πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους και σε καραντίνα, ακόμη και αν έχουν εμβολιαστεί.