Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις

86

Ενημέρωση στους πολίτες για τις προγραμματισμένες ή τρέχουσες συναθροίσεις μέσω ειδικής ιστοσελίδας

Κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις.

Σκοπός του, όπως αναφέρεται, είναι η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως σε υπαίθριο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Συντάγματος και το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), κατά τρόπο ώστε να μην εκτίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια και να μην διαταράσσεται υπέρμετρα η κοινωνικοοικονομική ζωή ορισμένης περιοχής.

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ειδική ιστοσελίδα, μέσω της οποίας παρέχεται ενημέρωση στους πολίτες για τις προγραμματισμένες ή τρέχουσες συναθροίσεις και λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και τις σχετιζόμενες με αυτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ολόκληρο το κείμενο του νομοσχεδίου