«Καμπανάκι» από την ΕΚΤ: Στην πρώτη γραμμή κινδύνου η Ελλάδα στα κλιματικά stress test

248

Θετικό μήνυμα από ΕΚΤ για τα τραπεζικά stress tests

Μία αποτυχία στην εισαγωγή και εφαρμογή πολιτικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα μπορούσε να επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στην οικονομία της Ευρώπης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η Τράπεζα εξετάζει δύο σενάρια, ένα στο οποίο οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναλαμβάνουν δράση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απορρέουν από την κλιματική κρίση κι ένα άλλο βάσει του οποίου καμία σχετική δράση και πρωτοβουλία δεν πραγματοποιείται.

Εάν δεν θεσπιστεί κανένας κανονισμός και οι φυσικές καταστροφές γίνουν πιο συχνές και σοβαρές, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ευρώπης θα μπορούσε να μειωθεί κατά 10% έως το 2100 σε σύγκριση με το σενάριο όπου οι κυβερνήσεις αναλαμβάνουν σχετικές πρωτοβουλίες.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τα στοιχεία της έκθεσης της ΕΚΤ για stress tests κλιματικού κινδύνου σε όλο το φάσµα της οικονοµίας.

Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr