Φάρμακα υψηλού κόστους από τα φαρμακεία της γειτονιάς

78

Ξεκινά η διαδικασία χορήγησης από ιδιωτικά φαρμακεία ογκολογικών και σκευασμάτων για πολλαπλή σκλήρυνση, ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ. Ο Οργανισμός υλοποιεί τη σύμβασή του με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ) για τη διάθεση των 36 σκευασμάτων που αντιστοιχούν σε 85 κωδικούς ΕΟΦ Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τα φαρμακεία της γειτονιάς.

 

Προς αυτή την κατεύθυνση οι ιδιώτες φαρμακοποιοί καλούνται από τον ΕΟΠΥΥ να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://fyk.eopyy.gov.gr/login.

Από την πλευρά του ο ασθενής, αφού παραλάβει τη συνταγή από τον γιατρό του ή ενημερωθεί για τον κωδικό συνταγής (barcode) μπορεί να καταχωρήσει το αίτημα του για την παραλαβή του φαρμάκου του από ιδιωτικό φαρμακείο με την είσοδο του στην εφαρμογή διάθεσης ΦΥΚ μέσω του συνδέσμου https://fykrandevou.eopyy.gov.gr.

Επιλέγει την είσοδο στην εφαρμογή με τη χρήση των κωδικών taxisnet, και στη συνέχεια «εξουσιοδότηση» όπου συμπληρώνει τον ΑΜΚΑ του ώστε να γίνει η ταυτοποίησή του. Με την επιτυχή είσοδο στην εφαρμογή ο δικαιούχος περίθαλψης μπορεί να καταχωρίσει ένα νέο αίτημά του από την επιλογή «νέο αίτημα», όπου στο πλαίσιο που εμφανίζεται καταχωρεί τον κωδικό της συνταγής και εμφανίζεται το περιεχόμενο της συνταγής.

Στις διαθέσιμες επιλογές του στην οθόνη είναι το ιδιωτικό φαρμακείο από το οποίο επιθυμεί να παραλάβει το φάρμακό του. Η αναζήτηση του ιδιωτικού φαρμακείου μπορεί να γίνει με πολλαπλά κριτήρια (επωνυμία, πόλη, νομός, επιλογή από χάρτη) και η επιλογή του γίνεται επιλέγοντας δίπλα στην επωνυμία. Στη συνέχεια ο ασφαλισμένος μπορεί να καταχωρήσει στο σύστημα συνοδευτικά σχόλια και να επιλέξει την αποστολή ενημερωτικού email για την εξέλιξη του αιτήματος. Για την ολοκλήρωση της καταχώρησης του αιτήματος ο ασφαλισμένος επιλέγει «Υποβολή Αιτήματος».

Σε κάθε σημείο της εφαρμογής εμφανίζονται κατάλληλα μηνύματα για τη διευκόλυνση των χρηστών στην καταχώρηση των αιτημάτων. Ο δικαιούχος περίθαλψης ενημερώνεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παραλαβή του φαρμάκου του όταν αυτό είναι διαθέσιμο στο ιδιωτικό φαρμακείο της επιλογής του.

Επισημαίνεται πως όταν ο δικαιούχος περίθαλψης επιλέξει η συνταγή του να εκτελεστεί μέσω της ανωτέρω διαδικασίας, η συνταγή εκτελείται μόνο στο ιδιωτικό φαρμακείο. Αν ο ασφαλισμένος επιθυμεί να συνεχίσει να εκτελεί τις συνταγές του μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ δεν θα προβεί στην παραπάνω διαδικασία.