Ευρεία συμμαχία για την προστασία του Πειραιά

152

Υστερα από πρόταση της δημοτικής παράταξης «Πειραιάς για Ολους» του Ν. Μπελαβίλα, δεδομένης της διάχυτης ανησυχίας για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που θέτουν υφιστάμενα και νέα έργα στο λιμάνι, συγκροτήθηκε στο Δήμο Πειραιά διαπαραταξιακή Επιτροπή που μελέτησε λεπτομερώς τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΟΛΠ και συνέταξε έκθεση με παρατηρήσεις και προτάσεις.

Κοινό μέτωπο απέναντι στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του ΟΛΠ για υφιστάμενα και νέα έργα που πρόκειται να γίνουν στο λιμάνι του Πειραιά συγκροτούν οι δήμοι της ευρύτερης περιοχής. Οι φόβοι για νέους περιβαλλοντικούς κινδύνους που θα προκύψουν στην ήδη επιβαρυμένη περιοχή, αλλά και η εκτίμηση ότι πολλά σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την περιοχή δεν αναλύονται σε αυτή με την προσοχή που θα έπρεπε, οδηγούν τις δημοτικές αρχές σε δράσεις και πρωτοβουλίες.

Μία από αυτές ήταν και η συγκρότηση διαπαραταξιακής Επιτροπής στον Δήμο Πειραιά μετά από πρόταση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πειραιάς για Ολους» Νίκου Μπελαβίλα, η οποία κάλεσε τους εκπροσώπους των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων του Πειραιά που κατέθεσαν τις απόψεις τους, επεξεργάστηκε την ΜΠΕ και κατέληξε σε παρατηρήσεις και προτάσεις.

Αυτές συμπεριλαμβάνονται σε μια έκθεση η οποία θα σταλεί στον ΟΛΠ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και στις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος. Επίσης αποφασίστηκε να συνταχθεί κοινό πόρισμα από τους Δήμους Πειραιά, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περάματος, Αγ.Ι. Ρέντη, Σαλαμίνας, Κορυδαλλού.

Η έκθεση που προέκυψε εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Πειραιά με μεγάλη πλειοψηφία, καθώς «παρών» ψήφισε μόνο η παράταξη του ΚΚΕ, η οποία δεν συμμετείχε και στην Επιτροπή. Η εξέλιξη εκτιμάται ως πολύ σημαντική, ο Νίκος Μπελαβίλας δήλωσε πως είναι η πρώτη φορά που ο ΟΛΠ υποχρεούται να καταθέσει ολοκληρωμένη μελέτη και αυτή να κριθεί στα αρμόδια όργανα.

Τόνισε ότι ο ΟΛΠ πάντα προχωρούσε μόνος του, καθώς ο Δήμος Πειραιά σπάνια έπαιρνε την πρωτοβουλία να παρέμβει – κάποιες φορές και λόγω θεσμικού πλαισίου. «Εχουμε το μεγαλύτερο τεχνικό έργο της χώρας σε εξέλιξη. Το λιμάνι από εδώ μέχρι τη Σαλαμίνα θα επηρεάσει και ως εργοτάξιο αλλά και ως λειτουργία τη ζωή της πόλης για γενιές» επισήμανε.

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης χαρακτήρισε την έκθεση «ρεαλιστική, ισορροπημένη και εφαρμόσιμη καθώς λαμβάνει υπόψη τους νόμους του κράτους», ενώ δήλωσε ικανοποιημένος που το δημοτικό συμβούλιο επέδειξε σύμπνοια, εγκρίνοντας την έκθεση της επιτροπής.

«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η επιτροπή κατέληξε στο τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε, έτσι ώστε να βελτιώσουμε είτε τα κυκλοφοριακά ζητήματα είτε τα θέματα αερίων ρύπων, των βυθοκορημάτων κ.ά.».

Βασικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι η ΜΠΕ του ΟΛΠ χρήζει αναθεώρησης προκειμένου να μετασχηματιστεί σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ χρειάζονται επιπλέον διορθώσεις και συμπληρώσεις προκειμένου:

◼ Να συνυπολογιστούν οι σωρευτικές επιπτώσεις των δεκάδων νέων και υφιστάμενων λιμενικών έργων στη συνολική ζωή στη θάλασσα και την ατμόσφαιρα, όπως και οι επιδράσεις τους στις άμεσα γειτνιάζουσες αστικές περιοχές αλλά και στην ευρύτερη πειραϊκή ενδοχώρα.

◼ Να δοθούν λύσεις και να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια ή αντίμετρα τα οποία θα ελαφρύνουν ή και θα εξαλείψουν τις πιο πάνω επιπτώσεις.

◼ Να προσδιοριστούν οι στρατηγικοί άξονες της ανάπτυξης του λιμένα με τρόπο τέτοιο που θα εναρμονίζονται με τους αντίστοιχους περιβαλλοντικούς στόχους για τον Πειραιά, το φυσικό και αστικό του περιβάλλον.

◼ Να υπάρξει μόνιμος έλεγχος της κατάστασης του περιβάλλοντος στον ευρύτερο Πειραιά.

Κυκλοφοριακό, αέριοι ρύποι, τοξικά ιζήματα βυθού, αντιπλημμυρική προστασία, μεγέθη κρουαζιέρας, ανοίγματα της πόλης στη θάλασσα, είναι τα ζητήματα που, όπως διαπιστώνεται, αποτελούν προβλήματα για την πόλη και πρέπει να μελετηθούν και να αντιμετωπιστούν. Γι’ αυτό προτείνεται η συγκρότηση ενός μόνιμου, κατάλληλα στελεχωμένου και χρηματοδοτούμενου Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου με έδρα τον Πειραιά, με τη συμμετοχή του ΟΛΠ, των παραλιμένιων Δήμων Πειραιά, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περάματος και της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα αντιμετώπισης κρίσεων, αξιολόγησης των δεδομένων και των υπό εκτέλεση ή λειτουργία έργων όπως και απαραίτητων διορθωτικών ή βελτιωτικών κινήσεων.

Ειδικότερα για το θέμα της επέκτασης της προβλήτας κρουαζιέρας στο νότιο μέρος του λιμένα, που έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων και που εκτιμάται από την ίδια την ΜΠΕ ως ένα από τα πλέον σημαντικά έργα ως προς τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, προτείνεται: ο περιορισμός του έργου στα απολύτως απαραίτητα μεγέθη, δηλαδή της νηοδόχου για την πρόσδεση δυο πλοίων κρουαζιέρας και την ανέγερση του συνοδού έργου σταθμού επιβατών. Ειδικότερα αξιολογείται ως ιδιαίτερα προβληματική πιθανή μελλοντική λύση πρόσδεσης πλοίων στις προσήνεμες ή εξωτερικές παρειές της νηοδόχου και κυρίως προς την πλευρά του Ταφικού Μνημείου Θεμιστοκλή.

Τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που κρύβει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του ΟΛΠ-Cosco τόσο για την πόλη του Περάματος, όσο και  για τον ευρύτερο Πειραιά, επεσήμαναν οι εκπρόσωποι των παραγωγικών  φορέων στην συζήτηση-ενημέρωση που διοργάνωσε η δημοτική αρχή Περάματος, μετά από πρωτοβουλία του δημάρχου Γιάννη Λαγουδάκη.

Οπως επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους όλων των φορέων, η ΜΠΕ περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες χωρίς να έχει προηγηθεί  Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ “ανησυχητικό” χαρακτήρισαν το γεγονός πως περιλαμβάνει στοιχεία που απορρίφθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή του υπουργείου Ναυτιλίας (ΕΣΑΛ) όταν εξέτασε το master plan του ΟΛΠ. Το γεγονός αυτό δηλώνει ότι επιχειρείται ένας ανορθόδοξος τρόπος, ώστε να εγκριθούν αυτά τα έργα σε μελλοντική συνεδρίαση της ΕΣΑΛ, αφού πρώτα διασφαλιστεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, σημείωσαν.

Στις τοποθετήσεις των φορέων αναφέρθηκαν προβλήματα που θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την πόλη του Περάματος εάν εγκριθεί η ΜΠΕ, όπως η τεράστια αύξηση των φόρτων κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ.Δημοκρατίας, η ηχορύπανση, η αέρια ρύπανση και η φωτορύπανση. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την ήδη υπάρχουσα περιβαλλοντική υποβάθμιση της πόλης, καθιστούν το Πέραμα μια πόλη σε κρίση με διαδοχικές επιβαρύνσεις.

Οι συμμετέχοντες στην συνάντηση θεωρούν πως είναι αναγκαία η δημιουργία ενός Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου υπό την εποπτεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχει ως στόχο τη λήψη μέτρων άρσης και περιορισμού των μέχρι σήμερα δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.