Επιδότηση 200 ευρώ για τα ταξί: Λήγει σήμερα η προθεσμία των δηλώσεων

599

taxi

Λίγες ώρες προθεσμία έχουν επαγγελματίες ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί με συγκεκριμένους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για να διεκδικήσουν την έκτακτη αποζημίωση των 200 ευρώ

Μέχρι σήμερα Παρασκευή 15 Απριλίου έχουν περιθώριο οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές ταξί, για να υποβάλλουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ MybusinessSupport  την αίτηση τους για την επιδότηση ύψους 200 ευρώ.

Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλλουν την αίτηση θα πρέπει να μπουν στη σελίδα της ΑΑΔΕ και να ακολουθήσουν την εξής διαδρομή:

ΜyAADE /Εφαρμογές/Επιχειρήσεις/myBusinessSupport

Η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για την ενίσχυση, εισέρχεστε στην πλατφόρμα myBusinessSupport και επιλέγετε «αποζημίωση ειδικού σκοπού για τη στήριξη εκμεταλλευτών και οδηγών ταξί».

Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, πιστοποιείτε την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινείτε στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς τον σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης

Κριτήρια και δικαιούχοι

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού  της είναι οι επιχειρήσεις με κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 49.32 «Εκμετάλλευση ταξί» και 52.21.29.01«Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή)», όπως αυτοί ισχύουν κατά τη 17η Μαρτίου 2022, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) έχουν υποβάλει μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022, εφόσον υποχρεούνται,

β) έχουν υποβάλει, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών στο διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2021 και έπειτα δεν ελέγχεται η προϋπόθεση της παρούσας περίπτωσης για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικoύ έτους 2020.

γ) δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή,

δ) δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015 (Β΄ 2001) απόφαση (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.