Επίδομα 534 ευρώ: Μέχρι την Πέμπτη οι δηλώσεις αναστολής για τον Μάιο

548

ergasia

Ποια τα κριτήρια και τι πρέπει να ξέρετε

Από Δευτέρα 24/5/2021 και έως την Πέμπτη 27/5/2021, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Μάιο 2021, οι οποίες μπορούν να αφορούν είτε όλο τον μήνα Μάιο είτε μέρος αυτού, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β της με αριθμ. πρωτ. 28631/14-5-2021 (Β’ 2012) κοινής υπουργικής απόφασης, για τις ακόλουθες περιπτώσεις επιχειρήσεων:

Tα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις είναι τα εξής:

  • να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018,
  • να ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020
  • να μην έχουν ανοίξει υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020

Πηγή:protothema.gr