Ενεργοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ Φεβρουαρίου και Μαρτίου

256

Η εμπρόθεσμη υποβολή και εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την Παρασκευή 29 Απριλίου

Από σήμερα είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ» οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ)ΤΕΚΑ για τις μισθολογικές περιόδους Φεβρουαρίου και Μαρτίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr, επιλέγοντας το μενού «Επιχειρηματική Δραστηριότητα» και, στη συνέχεια, «Απασχόληση Προσωπικού», από την ιστοσελίδα του Ταμείου teka.gov.gr, επιλέγοντας το μενού «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» και από την ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, επιλέγοντας το μενού «Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ».

Η εμπρόθεσμη υποβολή και εξόφληση των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ΤΕΚΑ Φεβρουαρίου και Μαρτίου μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την Παρασκευή 29/04.

Υπενθυμίζεται ότι στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ υπάγονται οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας από 1/1/2022 με υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση. Οι εργοδότες μπορούν να ελέγξουν, αν ο εργαζόμενος υπάγεται στο ΤΕΚΑ, μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Επιβεβαίωσης Υπαγωγής ΤΕΚΑ.

Επιπλέον, τονίζεται ότι η ΑΠΔ ΤΕΚΑ Ιανουαρίου θα γίνεται δεκτή, μέσω διαδικτύου, έως τις 08/04, χωρίς την επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Πηγή: Πρώτο Θέμα