Δημόσιο: Ποιοι δικαιούνται τηλεργασία – Aναλυτικά η νέα ΚΥΑ

1806

tilergasia

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ σχετικά με την τηλεργασία σε δημόσιους υπαλλήλους λόγω προβλημάτων υγείας

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ που αφορά την τηλεργασία στο δημόσιο παρακάτω παρατίθεται η λίστα με τις παθήσεις που αναγνωρίζονται.

Ωστόσο σημειώνεται ότι η τηλεργασία λόγω προβλημάτων υγείας του άρθρου 2 δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις ογδόντα οκτώ (88) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

Το ως άνω χρονικό διάστημα των ογδόντα οκτώ (88) εργασίμων ημερών για τηλεργασία χορηγείται τμηματικά με ανώτατο όριο τις είκοσι δύο (22) ημέρες ανά τρίμηνο βάσει της αίτησης του υπαλλήλου, της γνωμάτευσης του αρμοδίου οργάνου και η χρήση του είναι υποχρεωτική κατά τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής είναι δυνατή η χορήγηση τηλεργασίας για συνεχόμενο διάστημα ογδόντα οκτώ (88) εργασίμων ημερών.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα και την ΚΥΑ στο newmoney.gr