Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 750 εκατ. στη ΔΕΗ – Μειώνεται το ποσοστό του Δημοσίου, διατηρεί το «βέτο»

240

ΔΕΗ: Έρχεται έκπτωση 30% στα τιμολόγια - Ποιους αφορά - CNN.gr

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους έως 750 εκατ. ευρώ προχωρά η ΔΕΗ με στόχο να επιταχύνει και να αυξήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα σε €8,4 δις μέχρι το 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται γνωστό πως το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ) και η θυγατρική του, ΤΑΙΠΕΔ (βασικοί μέτοχοι της ΔΕΗ με ποσοστό 51% αθροιστικά) σχεδιάζουν τη μείωση της συμμετοχής τους σε μειοψηφικό ποσοστό καθοριστικής σημασίας (blocking minority) και συγκεκριμένα σε ποσοστό που αναμένεται στα επίπεδα του 34%.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την ΑΜΚ έχει συγκληθεί για τις 19 Οκτωβρίου 2021. Υπό την αίρεση της έγκρισης των μετόχων και των εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών σχετικά με την ΑΜΚ και τη Δημόσια Προσφορά, η αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου και να ολοκληρωθεί στις αρχές Νοεμβρίου.

Με βάση όσα ανακοινώθηκαν, η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν. Οι Νέες Μετοχές προτείνεται να διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα («Δημόσια Προσφορά») και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος («Διεθνής Προσφορά», και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»). Όπως γίνεται γνωστό, η αύξηση κεφαλαίου προτείνεται να γίνει με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εντούτοις προτείνεται να δύναται να ισχύσει ένας μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τη διάθεση των νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά.

Συγκεκριμένα, η κατά προτεραιότητα κατανομή στη Δημόσια Προσφορά προτείνεται να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων (σ.σ. στους οποίους φυσικά περιλαμβάνεται και το Δημόσιο) στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) που θα προσδιοριστεί από το ΔΣ, έτσι ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την ΑΜΚ.

Από τη ΔΕΗ αναφέρεται πως με βάση την αρχική ανταπόκριση των επενδυτών (μέσω μιας συνήθους εμπιστευτικής διαδικασίας βολιδοσκόπησης αγοράς/wall-crossing και με την επιφύλαξη, σε κάθε περίπτωση, όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από το ΔΣ και τους μετόχους ), η εταιρεία έχει λάβει ενδείξεις σημαντικού ενδιαφέροντος και υποστήριξης για το σχεδιασμό που ανακοινώθηκε.

Προς μείωση του ποσοστού του Δημοσίου

Με ανακοίνωσή του το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ) και η θυγατρική του, ΤΑΙΠΕΔ (βασικοί μέτοχοι με ποσοστό 34% και 17% αντίστοιχα) αναφέρουν πως στο πλαίσιο της ανακοινωθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, θα εξετάσουν –σύμφωνα με τον καταστατικό τους σκοπό- με βάση τους κανόνες της αγοράς και με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου, τη μείωση της συμμετοχής τους σε μειοψηφικό ποσοστό καθοριστικής σημασίας (blocking minority).

Απώτερος στόχος είναι να αυξηθεί η ελεύθερη διασπορά στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ και να τοποθετηθούν ιδιώτες θεσμικοί επενδυτές δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, την εταιρία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Στηρίζουμε πλήρως το στρατηγικό πλάνο και το όραμα της Διοίκησης της ΔΕΗ, που στοχεύει στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της και την επιδίωξή της να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου», αναφέρει η ανακοίνωση του Υπερταμείου.

Διαβάστε περισσότερα στο Πρώτο Θέμα