Ανοικτό Πανεπιστήμιο : Για πρώτη φορά πρόγραμμα «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας»

129

Σκοπός του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ είναι οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες παιδαγωγικές και διδακτικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για να σχεδιάζουν και να υλοποιούν με επιτυχία εκπαιδευτικό έργο.

Ειδικό πρόγραμμα «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» για τους φοιτητές και αποφοίτους της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και συναφών τμημάτων άλλων ΑΕΙ προσφέρει από φέτος και για πρώτη φορά, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα, λόγω του σημαντικού ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ειδικό πρόγραμμα σπουδών και μετά τη διαπίστωση ότι πολλοί υποψήφιοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις εισαγωγής σ’ αυτό, το Ίδρυμα αποφάσισε να συνεχίσει την προσφορά του για συμμετοχές στα μαθήματα του από τις 3 Φεβρουαρίου έως και τις 10 Φεβρουαρίου με ανάρτηση των αποτελεσμάτων στις 18 Φεβρουαρίου. Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής.

Σκοπός του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ είναι οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες παιδαγωγικές και διδακτικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για να σχεδιάζουν και να υλοποιούν με επιτυχία εκπαιδευτικό έργο.

Η επιτυχής παρακολούθηση των δύο θεματικών ενοτήτων που προσφέρονται στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, θα οδηγήσει σε βεβαίωση που θα απονέμεται από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με την οποία θα πιστοποιείται η απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Επίσης, οι πιστωτικές Μονάδες ECTS του προγράμματος σπουδών είναι 30.

Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.eap.gr