Αναστολή πληρωμών των επιταγών λόγω κορωνοϊού

328

Αναλυτικές οδηγίες για την αναστολή των πληρωμών των επιταγών από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζων.

Μετά την κατάθεση της τροπολογίας που αυξάνει από τρεις σε έξι εργάσιμες ημέρες την προθεσμία δήλωσης των επιταγών που θα μπορούν να πληρωθούν ύστερα από 75 ημέρες, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες. Η δυνατότητα αναστολής εμφάνισης και πληρωμής αφορά σε επιταγές, γραμμάτια ή συναλλαγματικές που πρέπει να πληρωθούν από την 31η Μαρτίου μέχρι την 31η Μαίου.

Έτσι, όπως προκύπτει και από τις οδηγίες που έδωσε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ισχύουν τα ακόλουθα:

Α. Για όσους είναι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων και διαθέτουν ΚΑΔ πληττόμενης επιχείρησης.

1. Για τη διευκόλυνση των υπόχρεων προς πληρωμή των αξιογράφων (εκδοτών επιταγών, αποδεκτών συναλλαγματικών κ.λπ.), τα ΑΦΜ των οποίων εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων [όπως αυτά προσδιορίζονται και διαβιβάζονται στις τράπεζες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)] και επιθυμούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης τα πιστωτικά ιδρύματα θα ολοκληρώσουν και θα ενημερώσουν άμεσα το κοινό -εντός της προβλεπόμενης στην ΠΝΠ προθεσμίας- σχετικά με την διαδικασία υποβολής σχετικής δήλωσης. Η διαδικασία δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου 2020. Έως εκείνη την ημερομηνία, δεν θα είναι επιτρεπτή η εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων. Ως εκ τούτου το χρονικό διάστημα από 31.3.2020 έως και την 7.4.2020 δεν θα λαμβάνεται υπόψη (αναστέλλεται ο χρόνος) για την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων. Μετά την παρέλευση της 7ης Απριλίου, δεν θα είναι δυνατή καμία δήλωση. Από την 8η Απριλίου 2020 και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η κατά τα προαναφερόμενα δήλωση, θα εμφανίζονται/πληρώνονται/σφραγίζονται κανονικά. Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων (παρά το ότι εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων) επιθυμούν να πληρώσουν εμπροθέσμως τα παραπάνω αξιόγραφα (ακόμη και πριν από την 07η Απριλίου 2020), θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα.

Β. Για όσους είναι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων και εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ από τον Απρίλιο

1. Η ίδια διαδικασία δήλωσης των αξιογράφων θα ισχύει και για επιχειρήσεις τα ΑΦΜ των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στους προστατευόμενους ΚΑΔ εντός του Απριλίου 2020. Η δήλωση θα υποβάλλεται εντός έξι εργασίμων ημερών από την υπαγωγή τους στην περίμετρο των πληττόμενων ΚΑΔ. Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων (παρά το ότι εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων) επιθυμούν να πληρώσουν τα αξιόγραφα πριν την καταληκτική ημερομηνία των έξι εργασίμων ημερών από την υπαγωγή τους κατά τα αμέσως ανωτέρω, θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα